UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.172.2020 Wniosek - umowa dzierżawy działki nr 126/15 obręb 64"
Rok:
1 Styczeń43
2 Luty60
3 Marzec48
4 Kwiecień57
5 Maj42
6 Czerwiec52
7 Lipiec39
8 Sierpień15
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0