UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.167.2020 Wniosek - protokoły postępowań o udzielenia zamówień w zakresie ubezpieczeń"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty26
3 Marzec24
4 Kwiecień19
5 Maj21
6 Czerwiec29
7 Lipiec17
8 Sierpień12
9 Wrzesień30
10 Październik40
11 Listopad20
12 Grudzień8