UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.165.2020 Wniosek - kopia umowy na budowę ciągu dróg trzeciorzędnych"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty34
3 Marzec21
4 Kwiecień23
5 Maj20
6 Czerwiec31
7 Lipiec16
8 Sierpień10
9 Wrzesień24
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0