UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty16
3 Marzec13
4 Kwiecień11
5 Maj19
6 Czerwiec17
7 Lipiec18
8 Sierpień38
9 Wrzesień28
10 Październik25
11 Listopad19
12 Grudzień5