UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Olsztyn za cenę niższą niż ich wartość rynkowa, położone w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty17
3 Marzec17
4 Kwiecień9
5 Maj14
6 Czerwiec14
7 Lipiec11
8 Sierpień10
9 Wrzesień13
10 Październik24
11 Listopad21
12 Grudzień7