UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.154.2020 Wniosek - elektromobilność"
Rok:
1 Styczeń25
2 Luty38
3 Marzec42
4 Kwiecień31
5 Maj34
6 Czerwiec54
7 Lipiec31
8 Sierpień27
9 Wrzesień39
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0