UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 360 obręb 126, położonej przy ul. Dolnej w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty19
3 Marzec15
4 Kwiecień13
5 Maj9
6 Czerwiec16
7 Lipiec10
8 Sierpień7
9 Wrzesień11
10 Październik27
11 Listopad18
12 Grudzień1