UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg o wartości poniżej 30.000 euro na wykonanie druków promocyjno-informacyjnych dotyczących Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego."
Rok:
1 Styczeń27
2 Luty11
3 Marzec15
4 Kwiecień8
5 Maj3
6 Czerwiec14
7 Lipiec7
8 Sierpień3
9 Wrzesień18
10 Październik15
11 Listopad10
12 Grudzień0