UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.150.2020 Wniosek - dostęp nieruchomości do drogi publicznej"
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty32
3 Marzec26
4 Kwiecień26
5 Maj24
6 Czerwiec40
7 Lipiec19
8 Sierpień23
9 Wrzesień37
10 Październik26
11 Listopad20
12 Grudzień0