UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg o wartości poniżej 30.000 euro na realizację usługi polegającej na odłowieniu do 61 dzików bytujących w granicach administracyjnych miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty10
3 Marzec16
4 Kwiecień11
5 Maj5
6 Czerwiec13
7 Lipiec5
8 Sierpień6
9 Wrzesień15
10 Październik24
11 Listopad16
12 Grudzień1