UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.143.2020 Wniosek - pozwolenie na rozbiórkę budynku Dworca Kolejowego"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty25
3 Marzec37
4 Kwiecień34
5 Maj27
6 Czerwiec33
7 Lipiec20
8 Sierpień7
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0