UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXI/375/20 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty16
3 Marzec20
4 Kwiecień16
5 Maj10
6 Czerwiec26
7 Lipiec16
8 Sierpień10
9 Wrzesień23
10 Październik23
11 Listopad20
12 Grudzień3