UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXI/373/20 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty14
3 Marzec12
4 Kwiecień13
5 Maj9
6 Czerwiec24
7 Lipiec12
8 Sierpień7
9 Wrzesień21
10 Październik15
11 Listopad17
12 Grudzień4