UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXI/372/20 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty11
3 Marzec14
4 Kwiecień9
5 Maj7
6 Czerwiec19
7 Lipiec7
8 Sierpień4
9 Wrzesień20
10 Październik15
11 Listopad13
12 Grudzień0