UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXI/370/20 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/316/20 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Miasta Olsztyna, których zarządcą jest Prezydent Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty13
3 Marzec14
4 Kwiecień9
5 Maj11
6 Czerwiec23
7 Lipiec8
8 Sierpień7
9 Wrzesień20
10 Październik14
11 Listopad18
12 Grudzień3