UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXI/367/20 w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 1971N - Placu Powstańców Warszawy kategorii drogi powiatowej na obszarze miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty11
3 Marzec15
4 Kwiecień13
5 Maj9
6 Czerwiec17
7 Lipiec8
8 Sierpień14
9 Wrzesień17
10 Październik17
11 Listopad17
12 Grudzień5