UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXI/366/20 w sprawie zaliczenia ul. Sielskiej (od al. Roberta Schumana do granic miasta) do kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty17
3 Marzec10
4 Kwiecień8
5 Maj15
6 Czerwiec20
7 Lipiec6
8 Sierpień8
9 Wrzesień23
10 Październik18
11 Listopad16
12 Grudzień3