UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXI/365/20 w sprawie zaliczenia odcinka al. Wojska Polskiego (od al. Sybiraków do ul. Artyleryjskiej) i ul. Artyleryjskiej (od al. Wojska Polskiego do Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej) do kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty14
3 Marzec13
4 Kwiecień7
5 Maj10
6 Czerwiec16
7 Lipiec7
8 Sierpień7
9 Wrzesień22
10 Październik10
11 Listopad17
12 Grudzień1