UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXI/358/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olsztyn położonego w Olsztynie przy ulicy 11 Listopada 4 na okres 3 lat z dotychczasowym najemcą "
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty10
3 Marzec10
4 Kwiecień9
5 Maj9
6 Czerwiec16
7 Lipiec11
8 Sierpień7
9 Wrzesień20
10 Październik18
11 Listopad13
12 Grudzień0