UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg o wartości poniżej 30.000 euro na produkcję i emisję filmu dotyczącego realizacji projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna”"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty16
3 Marzec15
4 Kwiecień8
5 Maj4
6 Czerwiec20
7 Lipiec3
8 Sierpień9
9 Wrzesień19
10 Październik28
11 Listopad13
12 Grudzień7