UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30.000 euro na realizację edukacyjnego wydawnictwa dla dzieci w ramach kampanii informacyjnej projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna”"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty16
3 Marzec17
4 Kwiecień23
5 Maj8
6 Czerwiec17
7 Lipiec11
8 Sierpień4
9 Wrzesień17
10 Październik20
11 Listopad12
12 Grudzień5