UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30.000 euro na realizację usług internetowych w ramach kampanii informacyjnej projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna”"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty11
3 Marzec14
4 Kwiecień10
5 Maj1
6 Czerwiec13
7 Lipiec4
8 Sierpień8
9 Wrzesień17
10 Październik23
11 Listopad7
12 Grudzień1