UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30.000 euro na realizację filmu instruktażowego dot. korzystania z pumptracku na Górce Jasia w Olsztynie realizowanego w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji” "
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty9
3 Marzec17
4 Kwiecień11
5 Maj4
6 Czerwiec7
7 Lipiec2
8 Sierpień6
9 Wrzesień16
10 Październik21
11 Listopad13
12 Grudzień12