UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na - "Wirtualne muzeum archeologiczne" - digitalizacja 3D i wizualizacja obiektów wydobytych podczas badań archeologicznych na terenie starego miasta w Olsztynie wraz ze stworzeniem możliwości technicznych ich udostępnienia na stronie internetowej www.zabytki.olsztyn.eu, w ramach realizacji projektu nr PR/1/104/2018 "Bałtycka Odyseja – powstanie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego", dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, nr umowy PLRU.01.01.00-RU-0104/18-00 "
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty20
3 Marzec12
4 Kwiecień10
5 Maj7
6 Czerwiec10
7 Lipiec7
8 Sierpień7
9 Wrzesień15
10 Październik11
11 Listopad20
12 Grudzień3