UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu do 30 tyś euro nana: remont istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej i technologicznej wraz z wymianą odcinka wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Wańkowicza 1 w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty13
3 Marzec12
4 Kwiecień10
5 Maj2
6 Czerwiec10
7 Lipiec4
8 Sierpień4
9 Wrzesień12
10 Październik24
11 Listopad11
12 Grudzień0