UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.120.2020 Wniosek - plan zagospodarowania przestrzennego ul. Żurawia"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty28
3 Marzec17
4 Kwiecień19
5 Maj26
6 Czerwiec29
7 Lipiec17
8 Sierpień6
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0