UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.116.2020 Wniosek - przekazanie danych ze spisu wyborców"
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty32
3 Marzec22
4 Kwiecień31
5 Maj31
6 Czerwiec42
7 Lipiec26
8 Sierpień13
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0