UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.114.2020 Wniosek - sportowe imprezy masowe w latach 2015-2019"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty18
3 Marzec16
4 Kwiecień26
5 Maj25
6 Czerwiec41
7 Lipiec19
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0