UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.93.2020 Wniosek - projekt budowlany dla budynku usługowego przy ul. Wyszyńskiego 7"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty21
3 Marzec13
4 Kwiecień20
5 Maj24
6 Czerwiec34
7 Lipiec16
8 Sierpień17
9 Wrzesień27
10 Październik45
11 Listopad18
12 Grudzień12