UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.92.2020 Wniosek - Budżet Obywatelski/Partycypacyjny"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty28
3 Marzec16
4 Kwiecień40
5 Maj29
6 Czerwiec56
7 Lipiec15
8 Sierpień10
9 Wrzesień44
10 Październik36
11 Listopad19
12 Grudzień0