UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty11
3 Marzec17
4 Kwiecień10
5 Maj23
6 Czerwiec10
7 Lipiec3
8 Sierpień12
9 Wrzesień25
10 Październik25
11 Listopad29
12 Grudzień0