UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Ernesta Kościńskiego 12 w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty13
3 Marzec12
4 Kwiecień16
5 Maj13
6 Czerwiec14
7 Lipiec13
8 Sierpień9
9 Wrzesień13
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0