UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości ponizej 30 000 euro na remont istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej i technologicznej wraz z wymianą odcinka wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Wańkowicza 1 w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty8
3 Marzec9
4 Kwiecień7
5 Maj0
6 Czerwiec7
7 Lipiec3
8 Sierpień5
9 Wrzesień12
10 Październik21
11 Listopad13
12 Grudzień9