UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVIII/325/20 zmieniająca Uchwałę Nr II/4/18 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji VIII kadencji Rady Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty10
3 Marzec7
4 Kwiecień5
5 Maj8
6 Czerwiec13
7 Lipiec8
8 Sierpień7
9 Wrzesień16
10 Październik17
11 Listopad17
12 Grudzień2