UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVIII/315/20 w sprawie przyznania w 2020 roku stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty8
3 Marzec13
4 Kwiecień5
5 Maj8
6 Czerwiec10
7 Lipiec9
8 Sierpień6
9 Wrzesień14
10 Październik7
11 Listopad9
12 Grudzień2