UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn - Przedszkole Miejskie nr 6 w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 33 w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 34 w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń34
2 Luty57
3 Marzec64
4 Kwiecień43
5 Maj50
6 Czerwiec35
7 Lipiec42
8 Sierpień33
9 Wrzesień25
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0