UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na bieżące naprawy sprzętu wysokospecjalistycznego jakimi są kamery i urządzenia towarzyszące Systemu Monitoringu Miasta"
Rok:
1 Styczeń33
2 Luty25
3 Marzec60
4 Kwiecień41
5 Maj18
6 Czerwiec12
7 Lipiec8
8 Sierpień12
9 Wrzesień15
10 Październik12
11 Listopad17
12 Grudzień7