UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVIII/321/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Olsztyn w spółce działającej pod firmą Olsztyński Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty8
3 Marzec7
4 Kwiecień12
5 Maj10
6 Czerwiec13
7 Lipiec15
8 Sierpień8
9 Wrzesień20
10 Październik16
11 Listopad28
12 Grudzień1