UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVIII/322/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna, powołania tej Rady i nadania jej statutu"
Rok:
1 Styczeń23
2 Luty12
3 Marzec11
4 Kwiecień18
5 Maj12
6 Czerwiec15
7 Lipiec12
8 Sierpień10
9 Wrzesień19
10 Październik18
11 Listopad16
12 Grudzień4