UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.49.2020 Wniosek - postępowanie dot. przetargu na dostawę taboru tramwajowego"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty25
3 Marzec15
4 Kwiecień32
5 Maj27
6 Czerwiec47
7 Lipiec18
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0