UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVIII/317/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu stanowiącego własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty8
3 Marzec13
4 Kwiecień11
5 Maj8
6 Czerwiec16
7 Lipiec7
8 Sierpień6
9 Wrzesień14
10 Październik14
11 Listopad18
12 Grudzień4