UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVIII/316/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Miasta Olsztyna, których zarządcą jest Prezydent Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty20
3 Marzec16
4 Kwiecień22
5 Maj19
6 Czerwiec21
7 Lipiec10
8 Sierpień13
9 Wrzesień31
10 Październik37
11 Listopad26
12 Grudzień9