UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Olsztyna z domu do Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie oraz z Zespołu Placówek Edukacyjnych do domu wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni nauki w Zespole w okresie marzec - grudzień 2020 roku."
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty10
3 Marzec16
4 Kwiecień9
5 Maj6
6 Czerwiec8
7 Lipiec7
8 Sierpień7
9 Wrzesień20
10 Październik14
11 Listopad10
12 Grudzień0