UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/314/20 zmieniająca Uchwałę Nr II/4/18 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji VIII kadencji Rady Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty9
3 Marzec12
4 Kwiecień6
5 Maj8
6 Czerwiec17
7 Lipiec7
8 Sierpień6
9 Wrzesień15
10 Październik20
11 Listopad22
12 Grudzień5