UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/295/20 zmieniająca uchwałę Nr XV/260/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olsztyn położonego w Olsztynie przy ulicy Kopernika 45/16 na okres 10 lat z dotychczasowym najemcą "
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty13
3 Marzec10
4 Kwiecień6
5 Maj7
6 Czerwiec13
7 Lipiec7
8 Sierpień10
9 Wrzesień16
10 Październik12
11 Listopad17
12 Grudzień4