UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/292/20 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty18
3 Marzec15
4 Kwiecień14
5 Maj7
6 Czerwiec19
7 Lipiec11
8 Sierpień7
9 Wrzesień22
10 Październik27
11 Listopad10
12 Grudzień4