UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (PO)"
Rok:
1 Styczeń82
2 Luty90
3 Marzec85
4 Kwiecień104
5 Maj74
6 Czerwiec101
7 Lipiec50
8 Sierpień36
9 Wrzesień98
10 Październik107
11 Listopad49
12 Grudzień0