UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/313/20 w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez dyrektorów niepublicznych placówek opieki nad dziećmi do lat 3 w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty6
3 Marzec13
4 Kwiecień3
5 Maj7
6 Czerwiec11
7 Lipiec7
8 Sierpień7
9 Wrzesień17
10 Październik17
11 Listopad16
12 Grudzień3