UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na sporządzenie projektów zagospodarowania trzech podwórek, w ramach programu „Podwórka z Natury 2020”, na podstawie koncepcji urządzenia podwórek wypracowanych przez mieszkańców we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty11
3 Marzec13
4 Kwiecień10
5 Maj2
6 Czerwiec10
7 Lipiec5
8 Sierpień3
9 Wrzesień16
10 Październik13
11 Listopad14
12 Grudzień0