UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Rolnej 109."
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty17
3 Marzec16
4 Kwiecień16
5 Maj12
6 Czerwiec32
7 Lipiec11
8 Sierpień10
9 Wrzesień13
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0